VHF/UHF

” data-wplink-url-error=”true”>https://freesecure.timeanddate.com/clock/i6s1gr06/n291/tlse27/fn6/fs16/fc9ff/tc000/ftb/bas2/bat1/bacfff/pa8/tt0/tw1/th1/ta1/tb4%20frameborder=0%20width=241%20height=62></iframe>

Våra VHF-antenner för 144 MHz är tillfälligt ur bruk.

Inom UHF området har vi satt upp 4×16 el DK7ZB för 432 MHz, som efter att antal omtrimningar nu fungerar tillfredsställande.

Vi disponerar ett slutsteg, som donerats från en amatör i DL. Det har sedan byggts om för 432MHz av SM6CEN, SM6CQU och SM6GXV. Vi kan just nu köra ut ca 1kW.

Just nu har vi inga planer för fler band. Vi välkomnar egna initiativ.

Karta Järlöv