Om

Varbergs Sändareamatörer är en ideell, oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning inriktad på radioteknik och radiokommunikation. Föreningen har en lång historia. Radioaktivitet har funnits i Varberg sedan mitten på 1920 talet. Varbergs Radioklubb innehade amatörradiosignalen SMSO 1925 – 1928. Den ändrades 1929 till SM6SO fram till 1949. Under 1970-talet ändrades bestämmelserna för amatörradioföreningar och klubben fick då sin nuvarande anropssignal SK6DK.

Innan vänföreningen Alexander startades aktiverade VSA Världsarvet Grimeton med den då unika amatörradiosignalen SA6Q. Numera har Världsarvet en egen amatörradiostation med signalen SK6SAQ.  Några av medlemmarna i VSA ser till att den stationen är aktiv. Vi hanterar även alla QSL för SK6SAQ.
Vi är även QSL mottagare för medlemmar i SSA och boende i området. Dessa QSL distribueras till deltagarna på våra möten.

Du som är nyfiken på radioteknik och intresserad av amatörradio är välkommen som medlem i föreningen! Merparten av VSA:s medlemmar är även medlemmar i den nationella organisationen Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA).

Vi bedriver verksamhet inom VHF/UHF området från vår klubbstuga på Räveberget i Järlöv, Veddige.

Här sitter även våra repeatrar och vi är fodervärd för radiofyren SK6UHF på 432.412 MHz.
Styrelse:
Ordförande: SM6CEN
Sekreterare: SM6MUY
Kassör: SM6JJX