Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte 2020 i VSA!

Kom till klubbstugan på Rävaberget tisdag 10 mars kl. 18:00

 

Årsmöte för Varbergs sändareamatörer

 

När: Tisdag 2020 – 03 – 10 kl. 18

Var: Klubbstugan Järlöv, Veddige

 

Dagordning

 

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Dagordningen
  • 3 Val av presidium för årsmötet
  • 4 Verksamhetsberättelsen
  • 5 Kassarapport och revisionsberättelse
  • 6 Ansvarsfrihet för styrelsen
  • 7 Val av ordförande för 2020

Val av övrig styrelse och funktionärer

Val av valberedning

  • 8 Medlemsavgift för 2021
  • 9 Övriga frågor
  • 10 Mötets avslutande