Januari aktivtet

Den andra tisdagen i varje månad går NAC 432. Vi deltar som vanligt och alla är välkomna att hälsa på i stugan i Järlöv.

73/Håkan

SM6CEN