Dagordning Årsmöte 2019

Välkommen till årsmöte 2019 i VSA!

Klubbstugan på Rävaberget, Järlöv tisdag 12 mars kl. 18:00

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Dagordningen
 • 3 Val av presidium för årsmötet
 • 4 Verksamhetsberättelsen
 • 5 Kassarapport och revisionsberättelse
 • 6 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 7 Val av ordförande för 2019
  Val av övrig styrelse och funktionärer
  Val av valberedning
 • 8 Medlemsavgift för 2020
 • 9 Övriga frågor
 • 10 Mötets avslutande