Anteckningar från årsmötet 2018

Årsmötet var av den åsikten att SK6DK fortsättningsvis skall vara medlem i SSA.

Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till oförändrat SEK 250.-

Mastvagnen var återigen på tapeten. VSA äger inte vagnen utan ägs av de som finansierade köpet. SM6CEN letar i arkivet för att fastställa vilka äger andelar i vagnen. En separat aktivitet skild från VSA får bestämma vad som ska hända med vagnen.

Annonser