Medlemsavgift

Har du inte betalt för 2018? Då är det dags nu!

Medlemsavgiften på SEK250 betalas in på konto hos Varbergs Sparbank.

Betalas till vårt nya konto i Varbergs Sparbank, 8388-1 4168 808-6.

OBS Glöm inte att ange vem du är, din signal och mailadress.

Medlemsavgiften är låg och kanske vill Du bidra ytterligare till föreningens verksamhet? Ge då en gåva på samma konto, men ange att det är en gåva till VSA.

Annonser